Сервіс

Сервіс «АйТі Логістика», в першу чергу, це IT-послуги, спрямовані на безперебійну роботу організації: комплексне абонентське обслуговування копіювальної та комп'ютерної техніки, рішення інцидентів, що виникають при її та використанні, а також управління IT -послугами.

Ми діємо з урахуванням територіально розподіленої структури об'єктів замовника.

Компанія «АйТі Логістика» надає наступні рішення та послуги:

 • IT-аудит
 • IT-аутсорсинг
 • Абонентське обслуговування
 • Рекомендації та консультації в сфері IT
 • Налаштування програмного забезпечення, установку ПО
 • Рішення вузьких місць в роботі персональних комп'ютерів
 • Обслуговування устаткування і структурованих кабельних мереж
 • Навчання персоналу роботі з комп'ютерним та телекомунікаційним обладнанням

Ми використовуємо контрактну концепцію управління IT-послугами. Передача IT-інфраструктури замовника на обслуговування нашої організації включає послідовне впровадження наступних базових процесів ITIL:

 • управління рівнем сервісу (SLM) - спрямований на виявлення потреб замовника і забезпечення узгодженої якості послуг. На виході процесу формулюється і укладається угода про рівень сервісу (SLA - service level agreement), в якому чітко прописуються весь функціонал обслуговуючої організації, терміни, в які виявляються послуги, час доступності сервісу тощо;
 • управління конфігурацією (CFG) - націлений на формування та підтримку в актуальному стані опису інфраструктури, а також на її стандартизацію. Цей процес відіграє роль базового для більшості інших процесів ITIL;
 • управління інцидентами (INC), запитами на обслуговування (зверненнями) і організація служби підтримки користувачів (Service Desk) - налагодження взаємодії з користувачами, усунення виникаючих інцидентів, запобігання повторення інцидентів, мінімізація часу реакції на інцидент і т.і.;
 • управління змінами (CHG) - узгоджена з керівництвом розробка і впровадження змін для оптимізації IT-інфраструктури відповідно до бізнес-вимог замовника;
 • управління проблемами (PRB) - процес дозволяє мінімізувати число збоїв в інформаційній системі;

Ефективна співпраця

Компанії, які є нашими клієнтами, відчули ефективність і фінансову доцільність співпраці з нами. Компанія «АйТі Логістика» робить все для професійного виконання своїх послуг і максимальної задоволеності клієнтів.

Ключові вигоди від передачі обслуговування IT-інфраструктури на зовнішнє обслуговування:

 • мінімізація витрат на утримання інформаційної системи;
 • прозорість інвестицій в IT ;
 • зниження організаційних і фінансових ризиків;
 • збільшення продуктивності роботи основних підрозділів компанії ;
 • зменшення ймовірності збоїв інформаційної системи;
 • підвищення рівня задоволеності користувачів .

Ми гарантуємо вам:

 • Скорочення витрат на IT-інфраструктуру.
 • Якість і кількість послуг, що надаються відповідно до регламенту.
 • Підвищення безпеки.
 • Безперервність сервісу.

Інструмент управління послугами Service Desk

Скориставшись своїм обліковим записом, ви можете залишити свою заявку, побажання або коментар і відстежити статус виконання поставленого завдання.

У якості системи Service Desk ми використовуємо програмне забезпечення, яке призначене для автоматизації рішень в області управління IT - послугами (ITSM), а також процесів управління , підтримки та надання IT-послуг , відповідно до процесної моделі бібліотеки передового досвіду організації IT - ITIL.

Застосування системи Service Desk дозволяє нам забезпечити високу якість обслуговування клієнтів, а саме:

 • Структурувати діяльність, що провадить IT-департамент/IT-організація, представивши її у вигляді Каталогу послуг
 • Організувати облік запитів, що надходять від користувачів через єдину точку контакту - службу Service Desk;
 • Отримати аналітичну звітність вступників запитів користувачів в розрізі послуг;
 • Встановити і контролювати терміни на обробку запитів користувачів;
 • Надати нашим клієнтам інтерфейс і інструмент подачі, відстеження та оцінки якості обробки їх запитів;
 • Отримати ясну, зрозумілу і об'єктивну оцінку якості наданих послуг на основі вимірних показників рівня послуг
 • Підняти задоволеність клієнтів наданими послугами;
 • Чітко розуміти свої можливості в плані надання послуг та укладення SLA (Service Level Agreement - Угода про рівень послуг);
 • Вести облік трудовитрат співробітників в розрізі послуг/проектів/клієнтів;
 • Налагодити виконання та облік регламентних робіт;
 • Контролювати зміни в інфраструктурі, системах автоматизації, послуги;
 • Вести облік продуктів, що випускаються, включаючи списки змін, робіт, трудовитрат на випуск;

А також отримати ряд інших переваг використання підходів, описаних у ITIL - бібліотеці передового досвіду організації IT.

Всі ці переваги, досягаються завдяки процесному охопленню і забезпечують нашій компанії повне виконання вимог стандарту ISO 9001, низки вимог стандарту ISO 20000 (ISO 20000-1:2005) та рекомендацій ITIL - бібліотеки кращих практик організації IT.