Аудит

Головним завданням сучасного інформаційного суспільства є досягнення однієї мети - при менших витратах забезпечити найкращу якість товару, послуги. Такий закон інформаційного ринку.

Однією з актуальних ніш для оптимізації роботи будь-якої компанії сьогодні є IT-інфраструктура, загалом, і друк офісних зокрема. Ця сфера безперервно росте і розвивається.

Для об'єктивної оцінки IT-інфраструктури, прийняття рішень, прогнозування розвитку ситуації та ефективного управління IT-інфраструктурою необхідне проведення IT-аудиту.

Проведення комплексного аудиту дозволяє отримати найбільш повну, систематизовану і достовірну інформацію про стан IT-інфраструктури замовника.

Аудит IT-інфраструктури замовника найбільш необхідний у випадках:

  • об'єднання підприємств у холдингові структури при якому виникає необхідність інтеграції IT-інфраструктур декількох компаній. Проведення незалежного аудиту дозволить знизити витрати і прискорити терміни проведення робіт з інтеграції;
  • перед проведенням модернізації IT-інфраструктури підприємства, - для оптимізації витрат на модернізацію і вироблення стратегії розвитку;
  • коли зростання бізнесу випереджає розвиток IT, - в цьому випадку спостерігається відсутність, або недолік у керівництва підприємства управлінської інформації;
  • якщо IT-інфраструктура працює незадовільно на даний момент, то проведення аудиту - найоптимальніший спосіб виявити проблемні місця і отримати необхідні рекомендації щодо їх усунення.

Аудит IT - інфраструктури дає наступні переваги замовнику:

  • спрощення модернізації IT-інфраструктури за рахунок отримання найбільш повної та актуальної інформації про наявні IT-ресурси;
  • отримання оцінки витрат з модернізації IT-інфраструктури. Знання ступеня необхідності і прогнозованих обсягів робіт, дозволяє замовнику приймати обґрунтоване рішення;
  • підвищення ефективності використання наявних IT-ресурсів, після врахування результатів аудиту; мінімізація бізнес-ризиків, пов'язаних з використанням інформаційних технологій.
  • підвищення керованості IT-структури підприємства, - керівництво отримує необхідну управлінську інформацію для прийняття рішень і прогнозування розвитку ситуації;
  • отримання практичних рекомендацій по використовуваних технологіях, обладнанню та його налаштуванню.

В результаті зростає ефективність роботи IT-служби підприємства, скорочується час простоїв і кількість позаштатних ситуацій.

Компанія «АйТі Логістика» пропонує Вам послуги IT-аудиту - аналізу IT-інфраструктури Вашої компанії на предмет виявлення вузьких місць і ризиків для аналізу та планування заходів щодо їх усунення.